Skip to main content

Ag Seiceáil Chlár na dToghthóirí

Clár na dtoghthóirí 2021 - 2022

Faoi láthair, taispeántar clár ‘beo’ na dtoghthóirí 2021-2022, ibhfeidhm go dtí 14 Feabhra 2022. Chun Dréachtchlár na dToghthóirí 2022-2023 a sheiceáil, a thiocfaigh I bhfeidhm ar an 15 Feabhra 2022, dean teagmháil leis an údarás áitiúil ábhartha

Tá sé níos éasca ná riamh cheana a fháil amach an bhfuil tú cláraithe chun vóta a chaitheamh!

Ligeann Comhairlí Cathrach, Contae nó Cathrach agus Contae duit seiceáil ar líne an bhfuil tú cláraithe le vótáil trí sheirbhís ag Seiceáil Chlár. Níl ort ach do Chúige a roghnú agus ansin do Chomhairlí Cathrach, Contae nó Cathrach agus Contae le dul ar aghaidh…

Roghnaigh do Chúige agus ansin do Chomhairle Contae/Cathrach: